Skip to content

ดรงค์ หุตะจูฑะ – คุณสมบัติบางประการของไม้สัก

             สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของไม้สัก ว่าทำไมมันถึงเป็นไม้ที่นิยมของผู้คน ทำให้ไม้สักมีราคาที่สูงมาก แถมยังมีความคงทน ทนทานต่อการใช้งานด้วย เอาละครับทุกคนเรามาไขความลับพร้อมๆกันเลยดีกว่า อันดับแรก ทุกท่านทราบหรือเปล่าครับว่าไม้สักนั้นเป็นไม้ที่มอดและปลวกศัตรูตัวฉกาจของไม้ไม่สามารถทำอะไรมันได้ เพราะว่า ในเนื้อไม้ของไม้สักนั้นมีสารเคมีพิเศษอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อว่า O-cresyl methyl ether และผู้ที่ค้นพบคุณสมบัติของสารเคมีชนิดนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้นั่นเองครับ

WoodProperty22

             โดยสารเคมีชนิดนี้ มีคุณสมบัติ เมื่อทาหรืออาบไม้แล้ว ไม้จะมีความคงทนต่อ ปลวก แมลง เห็ดราได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้นะครับในไม้สักทอง ยังค้นพบอีกว่ามีทองคำปนอยู่ถึง 0.5 ppm. (ไม้สักทอง 26 ต้น มีทองคำหนัก 1 บาท)  นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ไม้สักทองยังมีความแข็งแรงมาก และมีความทนทานตามธรรมชาติ จากการทดลองได้นำส่วนที่เป็นแก่นของไม้สักไปทดลองปักดิน ปรากฏว่า มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปีเลยครับ - ดรงค์ หุตะจูฑะ

เด่นดนัย หุตะจูฑะ – แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)

             สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆ มาฝากครับ โดยในการลงทุน ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์นั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องทราบและตรวจสอบก่อนคือเอกสารสิทธ์เพราะอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยบ้านเรามีหลายประเภท สามารถแบ่งตามเอกสารการครอบครองตามนี้ครับ

ug

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)

             แบบ แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดิน ของราษฎรเท่านั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบ ให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.๑ มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได้ 2 กรณี คือ

             กรณีที่ ๑ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่ว ประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า

             กรณีที่ ๒ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) เฉพาะราย คือกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ ก็ให้ไปยืนคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออกโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่า นั้น - เด่นดนัย หุตะจูฑะ